Interview

Veel verhalen van kunstenaars komen op hetzelfde neer. Stel aan de hand van uitspraken en teksten van anderen een interview met jezelf samen, met bronvermelding.

Het maken van een schilderij, hoe gaat dat in zijn  werk?

'Ik besluit een schilderij te maken als ik daartoe door een krachtig gevoel wordt aangezet - maar wacht totdat dit gevoel uitkristalliseert tot een overtuiging. Vervolgens verzin ik een doel, zo eenvoudig mogelijk, waarop het gevoel zou kunnen uitlopen, al zie ik vaak niet voor me hoe. En dan maak ik mijn schilderij, met alle middelen die me daartoe ter beschikking staan. Als het moet neem ik iets over van anderen - geen probleem. Als het moet verzin ik iets - geen probleem. Ik maak gebruik van de techniek die ik beheers, en werk binnen de grenzen die deze stelt. Maar waar het om gaat, is dit: het doel waarop ik uiteindelijk uitkom, is dikwijls anders dan het doel dat me in eerste instantie voor ogen stond. Want voor elke oplossing zijn nieuwe keuzes nodig, en elke gemaakte keuze levert nieuwe problemen op waarvoor oplossingen gevonden moeten worden, enzovoort, enzovoort.
Diep in mijn hart ben ik altijd verbaasd over de richting waarin het schilderij is gegaan.'

(vrij naar een fragment uit John Williams' Augustus, over de kunst van het dichten door Horatius)