Een œuvre bouwen

terwijl de tijdgeest aan de deur morrelt

en van de zenuwen twee weken schilderen

met verkeerde kwasten